Tüm haberler ve sahte haberler hızla yayıldığı için insanlar paniğe kapılır, iyi bilgilerle yardımcı olabiliriz: gerçek bilgileri yayarak onlara güven verin van de WHO, en spreek nepnieuws verspreiders in je eigen netwerk hierop persoonlijk aan. Waarschijnlijk zijn zij ook gewoon bang door het nepnieuws.