Mensen voelen zich awkward bij Corona noodmaatregelen, wij kunnen hun het mooie daarvan aanwijzen: geef een compliment aan elke werker en persoon die veiligheidsmaatregelen toepast, en daarmee het veiliger maakt voor anderen, zoals onze oma’s, ouders, en zieke medelanders.