Deze website bestaat sinds 2008, en geef informatie over hoe je positieve acties zelf uitvoert. Het heeft elke 2 jaar een volledig ander thema, met nieuwe content. We hebben door alle omstandigheden met Covid-19 deze website weer online gezet, met nieuwe goede daden die meer aansluiten bij een nieuw tijdperk. 

In 2008 ontstond deWereldRedden.nl met als missie om de wereld te redden door haar te voorzien van video-instructies voor goede daden en oplossingen in de ecologische en soociale hoek. Tussen 2008-2010 hebben we als Actieplatform ruim een miljoen bezoekers op onze website gehad, en tot 2017 waren er gemiddeld ruim 100 bezoekers per dag.

Elke twee jaar hebben we een nieuwe pioniersrol willen vervullen met nieuwe content en onze creaties als toolmakers, idealisten, liefhackers en activisten. Onze eerste stap was het maken van 100+ handleidingen over hoe je goede daden doet, die, ales bij elkaar op papier en via digitale registratie uitgevoerd werd door 13.000 deelnemers.

We wilden meer en richtten daarom stichting Terra Futura op, om 100.000 te halen. Een vervolg stap zat in het bouwen van meer dan 10 apps en websites om daar nieuwe en andere positieve acties mee te kunnen ontlokken.

Vanaf 2011 voelden we dat ‘het internet’ vervuild raakte, en zijn toen gaan werken tussen offline en online in. We zijn 11 maatschappelijke campagnes en ongeveer 45 goede daden acties gaan uitvoeren, met ruim 100 verschillende zelfontwikkelde tools. Omdat dit aantal steeds groter werd, en ook het aantal goede daden projecten groeide, gaven we steeds meer onderdelen zelfbedachte namen en twitterloze hashtags. Tools zijn maatschappelijke uitvindingen met een gedragscomponent erin verwikkeld, waardoor mensen verleid worden tot het doen van een goede daad.

In 2012 richtten we Tourist Save The World op, en in 2014 Terra Tours om goede daden tours en activiteitenprogramma’s voor groepen te organiseren waarin deelnemers met elkaar problemen in de maatschappij oplosten op elegante, nuttige of lieve wijze. In 2015/2016 werd de Revaluta Bank opgericht, om geld mogelijk te maken voor personen op euro-dieet, en starten we met het realiseren van apps rondom goede daden, of inclusieve waardering van de ander. Het realiseren van een ambiteus digitaal Complementary Currency systeem zonder ervaring of een concreet budget bleek in de uitvoering een te grote droom.

In 2017 zijn we gestart met Driven Nederland, in samenwerking met Eigentijdse Jongeren, om events, supportgroepen en contact te realiseren rondom zelfversterking, bij gevallen van verslaving, eetproblemen, burnout, stress, paniek, overprikkeling, slaapproblemen, somberheid en depressie. Dit bleek iets wat we dermate belangrijk en nuttig vinden, dat het geleidelijk aan de andere projecten heeft verdrongen in aandacht. We hebben daarom veel van onze oude acties offline gehaald, hierover kan je wel nog steeds lezen op de website van de stichting die deWereldRedden.nl beheerd: Terra Futura.

In 2020 raakte het Covid-19 virus de wereldwijde samenleving maar ook de Nederlandse maatschappij dermate diep, dat we het actieplatform weer hebben opgezet, om hoop te delen met mogelijkheden om iets liefs te kunnen doen, in tijden van Corona.

Als het belangrijk is een bericht te sturen: Mail naar info@terrafutura.nl. Of bekijk de website van de moederorganisatie.